Vad säger lagen?

Idag är det väldigt enkelt att använda saker från internet. Bland annat bilder, man kanske inte tänker på det. Man ser en fin bild och vill använda den i sin blogg, eller lägga ut någon annan stans. Använder man ett verk som någon annan skapat så måste man ange källa. Det gäller både bilder, musik och böcker. Man får heller inte redigera eller ändra verket på något sätt. 
 
Upphovsrätt; Skyddar de verk som skapas/skapats. Det är inget man ansöker om utan uppstår automatiskt när ett verk kommer till. Detta innebär att den som skapat ett konstnärligt verk bestämmer över det. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död. 
 

"Ekonomiska och ideella rättigheter

Man skiljer på ekonomiska och ideella rättigheter.

De ekonomiska rättigheterna betyder att skaparen av ett verk är den som beslutar om och på vilket sätt det får användas och spridas. Du som upphovsman avgör om din låt får användas i en reklamfilm, om novellen du skrivit ska få publiceras, om ditt foto får användas till en affisch. De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till någon annan genom avtal; exempelvis till ett bokförlag, en fotoagentur, företaget du jobbar åt, eller STIM och skivbolag om du är musiker.

De ideella rättigheterna innebär att man måste namnge upphovsmannen om man använder ett verk – citerar du ur en bok måste du ange vem författaren är. Det ska också finnas en respekt för verket; du får inte ändra det eller kränka upphovsmannen. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas."

Källa: prv.se

Kortfattat:

  • Har du fotograferat en bild så äger du alla rättigheter till den och får använda den som du vill. 
  • Vill någon annan använda dina bilder och personen får tillåtelse till det så har du rätt enligt svensk lag att kräva att ditt namn ska stå vid bilderna. 
  • Finns det en logga (fotografens namn eller dyl.) på bilden får denna inte tas bort, det innebär att du redigerat bilden och brutit mot lagen! NAMN
Kom ihåg mig?

EMAIL (publiceras ej)


HEMSIDA


KOMMENTAR